Serialized Form


Package biblioteka_gui

Class biblioteka_gui.JFrDodajCzytelnika extends javax.swing.JFrame implements Serializable

Serialized Fields

etykieta_id_czytelnika

javax.swing.JLabel etykieta_id_czytelnika
Etykieta wyswietlajaca tekst "Id czytelnika"


id_czytelnika

javax.swing.JTextField id_czytelnika
Pole tekstowe wyswietlajace unikalny numer czytelnika, brak mozliwosci edycji przez osobe dodajaca czytelnika


etykieta_imie

javax.swing.JLabel etykieta_imie
Etykieta wyswietlajaca tekst "Imie:"


imie

javax.swing.JTextField imie
Pole tekstowe sluzace do wpisania imienia czytelnika, jego uzupelnienie jest wymagane


etykieta_nazwisko

javax.swing.JLabel etykieta_nazwisko
Etykieta wyswietlajaca tekst "Nazwisko:"


nazwisko

javax.swing.JTextField nazwisko
Pole tekstowe sluzace do wpisania nazwiska czytelnika, jego uzupelnienie jest wymagane


etykieta_ulica

javax.swing.JLabel etykieta_ulica
Etykieta wyswietlajaca tekst "Ulica:"


ulica

javax.swing.JTextField ulica
Pole tekstowe sluzace do wpisania ulicy przy ktorej mieszka czytelnik, jego uzupelnienie jest wymagane


etykieta_nr_domu

javax.swing.JLabel etykieta_nr_domu
Etykieta wyswietlajaca tekst "Nr domu:"


nr_domu

javax.swing.JTextField nr_domu
Pole tekstowe sluzace do wpisania numeru domu w ktorym mieszka czytelnik, jego uzupelnienie jest wymagane


etykieta_nr_mieszkania

javax.swing.JLabel etykieta_nr_mieszkania
Etykieta wyswietlajaca tekst "Nr mieszkania:"


nr_mieszkania

javax.swing.JTextField nr_mieszkania
Pole tekstowe sluzace do wpisania numeru mieszkania w ktorym mieszka czytelnik, jego uzupelnienie jest wymagane


etykieta_kod_pocztowy

javax.swing.JLabel etykieta_kod_pocztowy
Etykieta wyswietlajaca tekst "Kod pocztowy:"


kod_pocztowy

javax.swing.JTextField kod_pocztowy
Pole tekstowe sluzace do wpisania kodu pocztowego miasta w ktorym mieszka czytelnik, jego uzupelnienie jest wymagane


etykieta_miasto

javax.swing.JLabel etykieta_miasto
Etykieta wyswietlajaca tekst "Nr domu:"


miasto

javax.swing.JTextField miasto
Pole tekstowe sluzace do wpisania miasta w ktorym mieszka czytelnik, jego uzupelnienie jest wymagane


przycisk_dodaj

javax.swing.JButton przycisk_dodaj
Przycisk, ktorego wcisniecie powoduje dodanie nowego czytelnika


przycisk_anuluj

javax.swing.JButton przycisk_anuluj
Przycisk, ktorego wcisniecie powoduje anulowanie operacji dodawania nowego czytelnika, okno zostaje zniszczone

Class biblioteka_gui.JFrDodajKsiazke extends javax.swing.JFrame implements Serializable

Serialized Fields

autor

javax.swing.JLabel autor
Etykieta wyswietlajaca tekst "Autor"


etykieta_imie_autora

javax.swing.JLabel etykieta_imie_autora
Etykieta wyswietlajaca tekst "Imie:"


imie_autora

javax.swing.JTextField imie_autora
Pole tekstowe sluzace do wpisania imienia autora ksiazki, jego uzupelnienie jest wymagane


etykieta_nazwisko_autora

javax.swing.JLabel etykieta_nazwisko_autora
Etykieta wyswietlajaca tekst "Nazwisko:"


nazwisko_autora

javax.swing.JTextField nazwisko_autora
Pole tekstowe sluzace do wpisania nazwiska autora ksiazki, jego uzupelnienie jest wymagane


etykieta_tytul

javax.swing.JLabel etykieta_tytul
Etykieta wyswietlajaca tekst "Tytul:"


tytul

javax.swing.JTextField tytul
Pole tekstowe sluzace do wpisania tytulu ksiazki, jego uzupelnienie jest wymagane


etykieta_rok_wydania

javax.swing.JLabel etykieta_rok_wydania
Etykieta wyswietlajaca tekst "Rok wydania:"


rok_wydania

javax.swing.JTextField rok_wydania
Pole tekstowe sluzace do wpisania roku wydania ksiazki, jego uzupelnienie jest wymagane


etykieta_wydawnictwo

javax.swing.JLabel etykieta_wydawnictwo
Etykieta wyswietlajaca tekst "Wydawnictwo:"


wydawnictwo

javax.swing.JTextField wydawnictwo
Pole tekstowe sluzace do wpisania wydawnictwa, ktore wydalo ksiazke, jego uzupelnienie jest wymagane


etykieta_nr_katalogowy

javax.swing.JLabel etykieta_nr_katalogowy
Etykieta wyswietlajaca tekst "Numer katalogowy:"


nr_katalogowy

javax.swing.JTextField nr_katalogowy
Pole tekstowe wyswietlajace unikalny numer ksiazki, brak mozliwosci edycji przez osobe dodajaca czytelnika


przycisk_dodaj

javax.swing.JButton przycisk_dodaj
Przycisk, ktorego wcisniecie powoduje dodanie nowej ksiazki do bazy danych


przycisk_anuluj

javax.swing.JButton przycisk_anuluj
Przycisk, ktorego wcisniecie powoduje anulowanie operacji dodawania nowej ksiazki do bazy danych, okno zostaje zniszczone

Class biblioteka_gui.JFrGlowne extends javax.swing.JFrame implements Serializable

Serialized Fields

Powitanie

javax.swing.JLabel Powitanie
Etykieta wyswietlajaca tekst "Program obslugi biblioteki"


Powitanie1

javax.swing.JLabel Powitanie1
Etykieta wyswietlajaca tekst "Wybierz opcję z paska Menu"

Class biblioteka_gui.JFrListaCzytelnikow extends javax.swing.JFrame implements Serializable

Serialized Fields

topPanel

javax.swing.JPanel topPanel

table

javax.swing.JTable table

scrollPane

javax.swing.JScrollPane scrollPane

Class biblioteka_gui.JFrListaKsiazek extends javax.swing.JFrame implements Serializable

Serialized Fields

topPanel

javax.swing.JPanel topPanel

table

javax.swing.JTable table

scrollPane

javax.swing.JScrollPane scrollPane

Class biblioteka_gui.JFrOddajKsiazke extends javax.swing.JFrame implements Serializable

Serialized Fields

pozycja_czytelnik

int pozycja_czytelnik

pozycja_ksiazka

int pozycja_ksiazka

Sid_czytelnika

java.lang.String Sid_czytelnika

Snr_ksiazki

java.lang.String Snr_ksiazki

etykieta_id_czytelnika

javax.swing.JLabel etykieta_id_czytelnika

id_czytelnika

javax.swing.JTextField id_czytelnika

etykieta_imie

javax.swing.JLabel etykieta_imie

imie

javax.swing.JTextField imie

etykieta_nazwisko

javax.swing.JLabel etykieta_nazwisko

nazwisko

javax.swing.JTextField nazwisko

etykieta_ulica

javax.swing.JLabel etykieta_ulica

ulica

javax.swing.JTextField ulica

etykieta_nr_domu

javax.swing.JLabel etykieta_nr_domu

nr_domu

javax.swing.JTextField nr_domu

etykieta_nr_mieszkania

javax.swing.JLabel etykieta_nr_mieszkania

nr_mieszkania

javax.swing.JTextField nr_mieszkania

etykieta_kod_pocztowy

javax.swing.JLabel etykieta_kod_pocztowy

kod_pocztowy

javax.swing.JTextField kod_pocztowy

etykieta_miasto

javax.swing.JLabel etykieta_miasto

miasto

javax.swing.JTextField miasto

Sid_ksiazki

java.lang.String Sid_ksiazki

etykieta_autor

javax.swing.JLabel etykieta_autor

etykieta_imie_autora

javax.swing.JLabel etykieta_imie_autora

imie_autora

javax.swing.JTextField imie_autora

etykieta_nazwisko_autora

javax.swing.JLabel etykieta_nazwisko_autora

nazwisko_autora

javax.swing.JTextField nazwisko_autora

etykieta_tytul

javax.swing.JLabel etykieta_tytul

tytul

javax.swing.JTextField tytul

etykieta_rok_wydania

javax.swing.JLabel etykieta_rok_wydania

rok_wydania

javax.swing.JTextField rok_wydania

etykieta_wydawnictwo

javax.swing.JLabel etykieta_wydawnictwo

wydawnictwo

javax.swing.JTextField wydawnictwo

etykieta_nr_katalogowy

javax.swing.JLabel etykieta_nr_katalogowy

nr_katalogowy

javax.swing.JTextField nr_katalogowy

przycisk_dodaj

javax.swing.JButton przycisk_dodaj

przycisk_anuluj

javax.swing.JButton przycisk_anuluj

Class biblioteka_gui.JFrSciezki extends javax.swing.JFrame implements Serializable

Serialized Fields

etykieta_sciezka_ksiazki

javax.swing.JLabel etykieta_sciezka_ksiazki
Etykieta wyswietlajaca tekst "Sciezka do zapisu/odczytu ksiazek"


sciezka_ksiazki

javax.swing.JTextField sciezka_ksiazki
Etykieta tekstowa sluzaca do pobrania wskazanej przez uzytkownika sciezki jako domyslnej sciezki zapisu/odczytu bazy ksiazek
Jesli sciezka nie zostanie podana to za domyslna zostanie ustawiona sciezka $HOME


etykieta_sciezka_czytelnicy

javax.swing.JLabel etykieta_sciezka_czytelnicy
Etykieta wyswietlajaca tekst "Sciezka do zapisu/odczytu czytelnikow"


sciezka_czytelnicy

javax.swing.JTextField sciezka_czytelnicy
Etykieta tekstowa sluzaca do pobrania wskazanej przez uzytkownika sciezki jako domyslnej sciezki zapisu/odczytu bazy czytelnikow
Jesli sciezka nie zostanie podana to za domyslna zostanie ustawiona sciezka $HOME


przycisk_ustaw

javax.swing.JButton przycisk_ustaw
Przycisk sluzacy do ustawienia sciezki bazy ksiazek i czytelnikow na podane przez uzytkownika


przycisk_anuluj

javax.swing.JButton przycisk_anuluj
Przycisk sluzacy do anulowania operacji ustawiania sciezek przez uzytkownika, okno zostaje zamkniete

Class biblioteka_gui.JFrSzukajCzytelnika extends javax.swing.JFrame implements Serializable

Serialized Fields

etykieta

javax.swing.JLabel etykieta
Etykieta wyswietlajaca tekst "Wybierz kryterium szukania i wpisz poszukiwany tekst"


imie

javax.swing.JTextField imie
Pole tekstowe okreslajace imie czytelnikow, ktorych szukamy


nazwisko

javax.swing.JTextField nazwisko
Pole tekstowe okreslajace nazwisko czytelnikow, ktorych szukamy


id_czytelnika

javax.swing.JTextField id_czytelnika
Pole tekstowe okreslajace Id czytelnika, ktorego szukamy


ulica

javax.swing.JTextField ulica
Pole tekstowe okreslajace ulice przy ktorej mieszkaja czytelnicy, ktorych szukamy


nr_domu

javax.swing.JTextField nr_domu
Pole tekstowe okreslajace numer domu w ktorym mieszkaja czytelnicy, ktorych szukamy


nr_mieszkania

javax.swing.JTextField nr_mieszkania
Pole tekstowe okreslajace numer mieszkania w ktorym mieszkaja czytelnicy, ktorych szukamy


kod_pocztowy

javax.swing.JTextField kod_pocztowy
Pole tekstowe okreslajace kod pocztowy miasta w ktorym mieszkaja czytelnicy, ktorych szukamy


miasto

javax.swing.JTextField miasto
Pole tekstowe okreslajace miasto w ktorym mieszkaja czytelnicy, ktorych chcemy znalezc


przycisk_szukaj

javax.swing.JButton przycisk_szukaj
Przycisk, ktorego wcisniecie powoduje przeszukanie bazy czytelnikow pod wzgledem zadanego kryterium


przycisk_anuluj

javax.swing.JButton przycisk_anuluj
Przycisk, ktorego wcisniecie powoduje anulowanie operacji szukania czytelnika oraz zamyka okno


kryterium_imie

javax.swing.JRadioButton kryterium_imie
Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie imie czytelnika


kryterium_nazwisko

javax.swing.JRadioButton kryterium_nazwisko
Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie nazwisko czytelnika


kryterium_id_czytelnika

javax.swing.JRadioButton kryterium_id_czytelnika
Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie Id czytelnika czytelnika


kryterium_ulica

javax.swing.JRadioButton kryterium_ulica
Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie ulica przy ktorej czytelnik mieszka


kryterium_nr_domu

javax.swing.JRadioButton kryterium_nr_domu
Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie numer domu w ktorym mieszka czytelnik


kryterium_nr_mieszkania

javax.swing.JRadioButton kryterium_nr_mieszkania
Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania numer mieszkania w ktorym mieszka czytelnik


kryterium_kod

javax.swing.JRadioButton kryterium_kod
Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie kod pocztowy miasta w ktorym mieszka czytelnik


kryterium_miasto

javax.swing.JRadioButton kryterium_miasto
Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie miasto w ktorym mieszka czytelnik


group

javax.swing.ButtonGroup group
Grupa przelacznikow, dzieki niej tylko jeden moze byc w danej chwili zaznaczony

Class biblioteka_gui.JFrSzukajKsiazki extends javax.swing.JFrame implements Serializable

Serialized Fields

autor

javax.swing.JLabel autor
Etykieta wyswietlajaca


imie_autora

javax.swing.JTextField imie_autora
Pole tekstowe okreslajace imie autora ksiazek, ktorych szukamy


nazwisko_autora

javax.swing.JTextField nazwisko_autora
Pole tekstowe okreslajace nazwisko autora ksiazek, ktorych szukamy


tytul

javax.swing.JTextField tytul
Pole tekstowe okreslajace tytul ksiazek, ktorych szukamy


nr_katalogowy

javax.swing.JTextField nr_katalogowy
Pole tekstowe okreslajace numer katalogowy ksiazki, ktorej szukamy


rok_wydania

javax.swing.JTextField rok_wydania
Pole tekstowe okreslajace rok wydania ksiazek, ktorych szukamy


wydawnictwo

javax.swing.JTextField wydawnictwo
Pole tekstowe okreslajace wydawnictwo, ktore wydalo szukane ksiazki


przycisk_szukaj

javax.swing.JButton przycisk_szukaj
Przycisk, ktorego wcisniecie powoduje przeszukanie bazy ksiazek wzgledem zadanego kryterium


przycisk_anuluj

javax.swing.JButton przycisk_anuluj
Przycisk, ktorego wcisniecie powoduje anulowanie operacji szukania ksiazki oraz zamyka okno


group

javax.swing.ButtonGroup group
Grupa przelacznikow, dzieki niej tylko jeden moze byc w danej chwili zaznaczony


kryterium_imie

javax.swing.JRadioButton kryterium_imie
Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie imie autora ksiazki


kryterium_nazwisko

javax.swing.JRadioButton kryterium_nazwisko
Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie nazwisko autora ksiazki


kryterium_tytul

javax.swing.JRadioButton kryterium_tytul
Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie tytul ksiazki


kryterium_rok_wydania

javax.swing.JRadioButton kryterium_rok_wydania
Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie rok wydania ksiazki


kryterium_wydawnictwo

javax.swing.JRadioButton kryterium_wydawnictwo
Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie wydawnictwo ksiazki


kryterium_nr_katalogowy

javax.swing.JRadioButton kryterium_nr_katalogowy
Przelacznik, jesli jest wybrany, kryterium szukania bedzie numer katalogowy ksiazki

Class biblioteka_gui.JFrWyglad extends javax.swing.JFrame implements Serializable

Serialized Fields

etykieta_wyglad

javax.swing.JLabel etykieta_wyglad

grupa

javax.swing.ButtonGroup grupa

windows

javax.swing.JRadioButton windows

gtk

javax.swing.JRadioButton gtk

motif

javax.swing.JRadioButton motif

domyslny

javax.swing.JRadioButton domyslny

przycisk_dodaj

javax.swing.JButton przycisk_dodaj

przycisk_ustaw

javax.swing.JButton przycisk_ustaw

przycisk_anuluj

javax.swing.JButton przycisk_anuluj

wybor

java.lang.String wybor

Class biblioteka_gui.JFrWypozyczKsiazke extends javax.swing.JFrame implements Serializable

Serialized Fields

pozycja_czytelnik

int pozycja_czytelnik

pozycja_ksiazka

int pozycja_ksiazka

Sid_czytelnika

java.lang.String Sid_czytelnika

Snr_ksiazki

java.lang.String Snr_ksiazki

etykieta_id_czytelnika

javax.swing.JLabel etykieta_id_czytelnika

id_czytelnika

javax.swing.JTextField id_czytelnika

etykieta_imie

javax.swing.JLabel etykieta_imie

imie

javax.swing.JTextField imie

etykieta_nazwisko

javax.swing.JLabel etykieta_nazwisko

nazwisko

javax.swing.JTextField nazwisko

etykieta_ulica

javax.swing.JLabel etykieta_ulica

ulica

javax.swing.JTextField ulica

etykieta_nr_domu

javax.swing.JLabel etykieta_nr_domu

nr_domu

javax.swing.JTextField nr_domu

etykieta_nr_mieszkania

javax.swing.JLabel etykieta_nr_mieszkania

nr_mieszkania

javax.swing.JTextField nr_mieszkania

etykieta_kod_pocztowy

javax.swing.JLabel etykieta_kod_pocztowy

kod_pocztowy

javax.swing.JTextField kod_pocztowy

etykieta_miasto

javax.swing.JLabel etykieta_miasto

miasto

javax.swing.JTextField miasto

Sid_ksiazki

java.lang.String Sid_ksiazki

etykieta_autor

javax.swing.JLabel etykieta_autor

etykieta_imie_autora

javax.swing.JLabel etykieta_imie_autora

imie_autora

javax.swing.JTextField imie_autora

etykieta_nazwisko_autora

javax.swing.JLabel etykieta_nazwisko_autora

nazwisko_autora

javax.swing.JTextField nazwisko_autora

etykieta_tytul

javax.swing.JLabel etykieta_tytul

tytul

javax.swing.JTextField tytul

etykieta_rok_wydania

javax.swing.JLabel etykieta_rok_wydania

rok_wydania

javax.swing.JTextField rok_wydania

etykieta_wydawnictwo

javax.swing.JLabel etykieta_wydawnictwo

wydawnictwo

javax.swing.JTextField wydawnictwo

etykieta_nr_katalogowy

javax.swing.JLabel etykieta_nr_katalogowy

nr_katalogowy

javax.swing.JTextField nr_katalogowy

przycisk_dodaj

javax.swing.JButton przycisk_dodaj

przycisk_anuluj

javax.swing.JButton przycisk_anuluj