Deprecated API


Contents
Deprecated Methods
biblioteka_gui.Czytelnik.wczytajString()
          Od wersji 1.5 zostanie usunieta