Uses of Package
biblioteka_gui

Classes in biblioteka_gui used by biblioteka_gui
Czytelnik
          Klasa rozszerzajaca funkcjonalnosc klasy Osoba
Ksiazka
          Klasa udostÍpniajaca podstawowa funkcjonalnosc dla ksiazki
Osoba
          Klasa zawierajaca imie i nazwisko osoby, posiada metode wyswietl_dane()