Uses of Class
biblioteka_gui.Czytelnik

Uses of Czytelnik in biblioteka_gui
 

Fields in biblioteka_gui with type parameters of type Czytelnik
static java.util.ArrayList<Czytelnik> JFrGlowne.czytelnicy
          Statyczny kolekcja zawierajaca obiekty klasy Czytelnik, baza danych czytelnikow dostepna w kazdym miejscu programu