Uses of Class
biblioteka_gui.Ksiazka

Uses of Ksiazka in biblioteka_gui
 

Fields in biblioteka_gui with type parameters of type Ksiazka
static java.util.ArrayList<Ksiazka> JFrGlowne.ksiazki
          Statyczny kolekcja zawierajaca obiekty klasy Ksiazka, baza danych ksiazek dostepna w kazdym miejscu programu