Uses of Class
biblioteka_gui.Osoba

Uses of Osoba in biblioteka_gui
 

Subclasses of Osoba in biblioteka_gui
 class Czytelnik
          Klasa rozszerzajaca funkcjonalnosc klasy Osoba
 

Fields in biblioteka_gui declared as Osoba
 Osoba Ksiazka.autor
          Obiekt klasy Osoba, udostepniajacy imie i nazwisko autora