biblioteka_gui
Class Czytelnik

java.lang.Object
 extended by biblioteka_gui.Osoba
   extended by biblioteka_gui.Czytelnik

public class Czytelnik
extends Osoba

Klasa rozszerzajaca funkcjonalnosc klasy Osoba

Author:
w21826

Field Summary
 java.lang.String kod
          Obiekt klasy String, okresla kod pocztowy miasta w ktorym mieszka czytelnik
 java.lang.String miejscowosc
          Obiekt klasy String, okresla miasto w ktorym mieszka czytelnik
 java.lang.String nr_domu
          Obiekt klasy String, okresla numer domu czytelnika
 int nr_karty
          Identyfikuje czytelnika
 java.lang.String nr_mieszkania
          Obiekt klasy String, okresla numer mieszkania czytelnika
 java.lang.String ulica
          Obiekt klasy String, okresla ulice przy ktorej mieszka czytelnik
 java.util.ArrayList<java.lang.String> wypożyczone
          Lista wypozyczonych ksiazek przez czytelnika, o maksymalnej pojemnosci 10 ksiazek
 
Fields inherited from class biblioteka_gui.Osoba
imie, nazwisko
 
Constructor Summary
Czytelnik(int nr_karty, java.lang.String imie, java.lang.String nazwisko, java.lang.String ulica, java.lang.String nr_domu, java.lang.String nr_mieszkania, java.lang.String kod, java.lang.String miejscowosc)
          Konstruktor parametrowy
 
Method Summary
 java.lang.String wczytajString()
          Deprecated. Od wersji 1.5 zostanie usunieta
 void wyswietl()
          Metoda wyswietlajaca numery ksiazek wypozyczonych przez czytelnika przez czytelnika
 void zapisz(org.w3c.dom.Document doc, org.w3c.dom.Element element)
          Metoda tworzaca strukture DOM do pozniejszego zapisu w XML
 
Methods inherited from class biblioteka_gui.Osoba
wyswietl_dane
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

nr_karty

public int nr_karty
Identyfikuje czytelnika


ulica

public java.lang.String ulica
Obiekt klasy String, okresla ulice przy ktorej mieszka czytelnik


nr_domu

public java.lang.String nr_domu
Obiekt klasy String, okresla numer domu czytelnika


nr_mieszkania

public java.lang.String nr_mieszkania
Obiekt klasy String, okresla numer mieszkania czytelnika


kod

public java.lang.String kod
Obiekt klasy String, okresla kod pocztowy miasta w ktorym mieszka czytelnik


miejscowosc

public java.lang.String miejscowosc
Obiekt klasy String, okresla miasto w ktorym mieszka czytelnik


wypożyczone

public java.util.ArrayList<java.lang.String> wypożyczone
Lista wypozyczonych ksiazek przez czytelnika, o maksymalnej pojemnosci 10 ksiazek

Constructor Detail

Czytelnik

public Czytelnik(int nr_karty,
         java.lang.String imie,
         java.lang.String nazwisko,
         java.lang.String ulica,
         java.lang.String nr_domu,
         java.lang.String nr_mieszkania,
         java.lang.String kod,
         java.lang.String miejscowosc)
Konstruktor parametrowy

Parameters:
nr_karty - numer karty czytelnika
imie - imie czytelnika
nazwisko - nazwisko czytelnika
ulica - ulica przy ktorej mieszka czytelnik
nr_domu - numer domu czytelnika
nr_mieszkania - numer mieszkania czytelnika
kod - kod pocztowy czytelnika
miejscowosc - miejscowosc w ktorej czytelnik mieszka
Method Detail

wyswietl

public void wyswietl()
Metoda wyswietlajaca numery ksiazek wypozyczonych przez czytelnika przez czytelnika


zapisz

public void zapisz(org.w3c.dom.Document doc,
          org.w3c.dom.Element element)
Metoda tworzaca strukture DOM do pozniejszego zapisu w XML

Parameters:
doc - okresla do ktorego dokumentu dolaczana jest struktura DOM na rzecz ktorego zostala wywolana
element - okresla element do ktorego jest zapisywana struktura DOM czytelnika na rzecz ktorego zostala wywolana

wczytajString

public java.lang.String wczytajString()
Deprecated. Od wersji 1.5 zostanie usunieta

Metoda sluzaca do wczytania Stringa z domyslnego wejscia

Returns:
Zwraca wczytany String