biblioteka_gui
Class Ksiazka

java.lang.Object
 extended by biblioteka_gui.Ksiazka

public class Ksiazka
extends java.lang.Object

Klasa udostÍpniajaca podstawowa funkcjonalnosc dla ksiazki

Author:
w21826 Piotr Lezon

Field Summary
 Osoba autor
          Obiekt klasy Osoba, udostepniajacy imie i nazwisko autora
 java.lang.String numer_katalogowy
          Obiekt klas String identyfikujacy konkretna ksiazke
 java.lang.String tytul
          Obiekt klasy String okreslajacy tytul ksiazki
 java.lang.String wydanie
          Obiekt klasy String okreslajacy rok wydania
 java.lang.String wydawnictwo
          Obiekt klasy String okreslajacy kto wydal ksiazke
 boolean wypozyczona
          Prawda jesli wypozyczona, falsz w przeciwnym razie
 
Constructor Summary
Ksiazka(java.lang.String imie, java.lang.String nazwisko, java.lang.String tytul, java.lang.String wydawnictwo, java.lang.String wydanie, java.lang.String numer_katalogowy, boolean wypozyczona)
          Konstruktor klasy Ksiazka
 
Method Summary
 void zapisz(org.w3c.dom.Document doc, org.w3c.dom.Element element)
          Metoda tworzaca strukturÍ DOM
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

numer_katalogowy

public java.lang.String numer_katalogowy
Obiekt klas String identyfikujacy konkretna ksiazke


tytul

public java.lang.String tytul
Obiekt klasy String okreslajacy tytul ksiazki


autor

public Osoba autor
Obiekt klasy Osoba, udostepniajacy imie i nazwisko autora

See Also:
Osoba

wydawnictwo

public java.lang.String wydawnictwo
Obiekt klasy String okreslajacy kto wydal ksiazke


wydanie

public java.lang.String wydanie
Obiekt klasy String okreslajacy rok wydania


wypozyczona

public boolean wypozyczona
Prawda jesli wypozyczona, falsz w przeciwnym razie

Constructor Detail

Ksiazka

public Ksiazka(java.lang.String imie,
        java.lang.String nazwisko,
        java.lang.String tytul,
        java.lang.String wydawnictwo,
        java.lang.String wydanie,
        java.lang.String numer_katalogowy,
        boolean wypozyczona)
Konstruktor klasy Ksiazka

Parameters:
imie -
nazwisko -
tytul -
wydawnictwo -
wydanie -
numer_katalogowy -
Method Detail

zapisz

public void zapisz(org.w3c.dom.Document doc,
          org.w3c.dom.Element element)
Metoda tworzaca strukturÍ DOM

Parameters:
doc -
element -