biblioteka_gui
Class Osoba

java.lang.Object
  extended by biblioteka_gui.Osoba
Direct Known Subclasses:
Czytelnik

public class Osoba
extends java.lang.Object

Klasa zawierajaca imie i nazwisko osoby, posiada metode wyswietl_dane()

Author:
w21826

Field Summary
 java.lang.String imie
          Obiekt klasy String przechowywujacy imie osoby
 java.lang.String nazwisko
          Obiekt klasy String przechowywujacy nazwisko osoby
 
Constructor Summary
Osoba(java.lang.String imie, java.lang.String nazwisko)
          Konstruktor parametrowy
 
Method Summary
 void wyswietl_dane()
          Metoda wyswietlajaca dane na standardowe wyjscie
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

imie

public java.lang.String imie
Obiekt klasy String przechowywujacy imie osoby


nazwisko

public java.lang.String nazwisko
Obiekt klasy String przechowywujacy nazwisko osoby

Constructor Detail

Osoba

public Osoba(java.lang.String imie,
             java.lang.String nazwisko)
Konstruktor parametrowy

Parameters:
imie - okresla imie osoby
nazwisko - okresla nazwisko osoby
Method Detail

wyswietl_dane

public void wyswietl_dane()
Metoda wyswietlajaca dane na standardowe wyjscie