Udostępniane pliki...

http://www.piio.info/download/studia/seminarium/silnia/pas
    Nazwa Typ ASCI Rozmiar Data Opis
.. <DIR>03-03-2016
Pobierz silnia.pas pas 373  B 03-11-2014
Pobierz silnia.o o 1.8 KB 14-01-2010
Pobierz silnia 45.4 KB 14-01-2010